در افتخاری دیگر و برای دومین بار نشان سیب سلامت و لوح تقدیر واحد برتر به شرکت پترو پاک پارس اهدا شد

مکان شما:
رفتن به بالا