درباره شرکت

شرکت پتروپاک پارس با شعار ما میتوانیم و با هدف اینکه تولید پاکت های تتراپک را از انحصار کشور سوئد خارج نماید پس از ۱۰ سال کار تحقیقاتی در سال ۱۳۹۳ برای اولین بار توانست پاکت ۸ لایه را در ایران تولید نماید.

این شرکت هم اکنون بیش از ۱۵۰ میلیون پاکت در سال تولید دارد که در صنایع لبنی و غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.

در فاز نخست، این شرکت ۵۰ نفر را به صورت مستقیم و ۲۰۰ نفر را به صورت غیر مستقیم به کارگیری نموده است و امید است در فازهای بعدی این تعداد به ۱۰۰ نفر مستقیم و ۵۰۰ نفر غیرمستقیم افزایش پیدا نماید.